تاريخ تمدن
نسخه چاپی ©2017 miu.ac.ir

تعريف:
 

دوره دكترى تاريخ تمدن اسلامى بالاترين دوره تحصيلى تخصصى در زمينه تاريخ اسلام است كه فراگيران، مجموعه‌اى هماهنگ از فعاليت‌هاى پژوهشى و آموزشى را انجام می­دهند و در پايان دوره به اخذ مدرك دكترى نايل مى‌شوند.
 

اهداف كلي:

- تربيت محقق و متخصص در رشتة تمدن اسلامی؛

- تربيت استاد براى مقاطع تحصيلى عالى؛

- گسترش مرزهاى دانش در رشتة تاريخ تمدن اسلامى؛

- نقد و تبيين روشمند و علمى تاريخ تمدن اسلامى؛

- زمينه‌سازى براى تربيت مجتهد در زمينة تاريخ تمدن اسلامى؛

- بررسى و تحليل تحولات فكرى و فرهنگى و عوامل تأثيرگذار بر شكوفايى و انحطاط تمدن اسلامى؛

- بررسى راه‌كارهاى چگونگى احياى تمدن اسلامى.

سياست‌هاى آموزشى:

- توجه به تعالى اخلاقى و معنوى طلاب؛

- اهتمام به تقويت روحيه تحقيق در دانش‌پژوه با اختصاص حداقل30% زمان واحدها (علاوه بر پايان‌نامه) به كارپژوهشي؛

- اهتمام به پرورش محققان روزآمد كه به تازه‌هاى جهان دانش در اين رشته دست يابند؛

- زمينه‌سازى جهت آگاهى فراگيران از جديدترين مبانى و پيشرفته‌ترين روش‌ها و ابزارهاى تحقيق؛

- توجه به رشد توانايى‌هاى فراگيران در زمينة تدريس، تبليغ، ترجمه و نويسندگى؛

- تقويت قدرت نقد و مناظره و ارزيابى گرايش‌هاى گوناگون و پاسخگويى به پرسش‌ها و شبهات جديد در زمينه تاريخ تمدن اسلامى؛

- اهتمام به نوآورى و توليد فكر و انديشه.

پذيرش:

فراگيران اين دوره از بين فارغ التحصيلان دورة كارشناسى ارشد رشته تاريخ بر اساس ضوابط عمومى و اختصاصى پذيرش انتخاب مى شوند.

تبصره:

در صورتى كه فراگيران از رشته‌هاى ديگر بخواهند در اين دوره شركت نمايند، بايد طبق مقررات پيش‌نيازهاى لازم را طى نمايند.

طول دوره و شكل آن:

- دورة دكترى تاريخ تمدن اسلامى 58 واحد درسى خواهد بود.

- طول دورة دكترى با احتساب زمان رساله حداكثر 5 سال تحصيلى خواهد بود.

- فراگيران در اين دوره رساله‌اى به ارزش 18 واحد مي‌گذرانند.

- هر واحد درسى نظرى 16 ساعت و هر واحد عملى 32 ساعت است.

- واحدهاي درسي (غير از رساله) در هر ترم بين 6ـ10 واحد ارائه مى‌شود.

محورهاى دروس:


 

رديف

محورهاي درس

تعداد واحد

1

دروس حوزوى

16

2

دروس پيش‌نياز

6

3

دروس تخصصى

18

4

رساله علمى

18

جمع كل

58

 

 

 

اهميت و ضرورت:

مسلمانان در دوره­ای از تاریخ در اوج شکوفایی و پیشرفت علمی و تمدنی بوده­اند که به «عصر طلایی تمدنی» نام‌گذاری شده است. این توسعه و شکوفایی به تدریج به دلایلی به انحطاط کشیده شد؛ بدین روی شناخت تمدن اسلامی و آسیب شناسی آن زمینه­ساز برنامه‌ریزی دقیق و علمی به منظور بازسازی تمدن اسلامی و اثربخشی آن خواهد گردید. از سوی دیگر شناخت این مباحث برای طلاب و فضلای حوزه­های علمیه یک ضرورت است تا پس از طی دورة دکتری با کارآمدی بیشتر و توانمندی روزآمد در مجامع علمی تأثیرگذار باشند.

نقش و توانايي:

دانش آموختگان اين رشته با توانايى كه از مطالعات تاريخى بدست مى‌آورند، قادر خواهند بود، همچون پژوهشگرى توانا در عرصة داخلى و خارجى بدرخشند و در مراكز علمى مفيد واقع شوند و نيز مى‌توانند پس از طى دورة دکتری با انجام تحقیقات گسترده و به روز، نقش مؤثّرى در نشر و اعتلاى فرهنگ و تمدّن شيعى و شناساندن آن به جوامع مختلف ايفا كنند و در تحقق اهداف ذكر شده سودمند باشند.


 

 الف) دروس حوزوى:


 

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

فقه (1)

2

32

32

-

 

با تأكيد بر پژوهش

2

فقه (2)

2

32

32

-

فقه (1)

با تأكيد بر پژوهش

3

فقه (3)

2

32

32

-

فقه (2)

با تأكيد بر پژوهش

4

فقه (4)

2

32

32

-

فقه (3)

با تأكيد بر پژوهش

5

فقه (5)

2

32

32

-

فقه (4)

با تأكيد بر پژوهش

6

اصول (1)

2

32

32

-

 

با تأكيد بر پژوهش

7

اصول (2)

2

32

32

-

اصول (1)

با تأكيد بر پژوهش

8

اصول (3)

2

32

32

-

اصول (2)

با تأكيد بر پژوهش

 

جمع کل

16

256

256

 

 


 


 


 

تذكر: سرفصل دروس حوزوى همان دروس فقه و اصول مورد نظر جامعه مى‌باشد.

ب) دروس پيش‌نياز:


 


 

ردیف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظري

عملي

1

سير تطور تمدن اسلامى

2

32

32

-

 

 

2

ظهور و سقوط تمدن ها در قرآن

2

32

32

-

 

با تأكيد بر شاخص‌هاى تمدن مورد تأييد قرآن

3

جايگاه تمدن اسلامى در دوره معاصر

2

32

32

-

 

 

 

جمع واحد

6

96

96

 

 

 

 

 

ج) دروس تخصصى:


 


 

ردیف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظري

عملي

1

شناخت و نقد منابع

2

32

32

-

 

با عنايت بر نقد منابع اهل سنت

2

روش تحقيق پيشرفته

2

48

16

32

 

با تأكيد بر هرمنوتيك و مباحث فلسفه تاريخ

3

نقد آثار مستشرقان

2

32

32

-

 

 

4

مبانى و مظاهر تمدن

2

32

32

-

 

با تأكيد بر تمدن اسلامى

5

آموزه‌هاى دينى و تمدن اسلامى

2

32

32

-

 

 

6

احياء و بازساى تمدن اسلامى

2

32

32

-

 

 

7

دولت‌هاى مسلمان و علوم

2

32

32

-

 

 

8

آيين‌ها و رسوم مسلمانان

2

32

32

-

 

 

9

تمدن اسلامى و تمدنهاى ديگر

2

32

32

-

 

انواع تعامل‌ها و رابطه ميان تمدن اسلامى و تمدن‌هاى ديگر

10

رسالة علمي

18

640

-

640

 

 

 

جمع واحد

36

944

272

672

 

 

 

 

 

saja

سامانه جامع آموزش

sampa

سنجش و پذیرش

sampa

کتابخانه

sampa

نشریات