فرهنگ و معارف اسلامي
نسخه چاپی ©2017 miu.ac.ir

تعريف

مقطع اول نظام آموزشي مركز جهاني علوم اسلامي دوره عمومي كارشناسي فرهنگ و معارف اسلامي مي‌باشد كه در اين دوره طلبه با معارف و علوم اسلامي مورد نياز مبلغ در سطح متوسط آشنايي پيدا مي‌كند و پيشتازهاي ورود به يكي از رشته‌هاي علوم اسلامي را فرا مي‌گيرد

اهداف

الف. تربيت مبلغ معارف اسلامي در سطح عمومي

ب. پرورش استاد و معلم مراكز آموزش از طريق دوره‌هاي كاشناسي ارشد و دكتري كه بزودي جهت تصويب تقديم شوراي عالي برنامه‌ريزي خواهد شد

ج. شناسايي، تربيت و شكوفا ساختن استعدادهاي درخشان به منظور ورود به مقطع كارشناسي ارشد

د. گسترش و نشر فرهنگ و معارف اسلامي از طريق فارغ‌ التحصيلان اين دوره در كشورهاي مختلف جهان

طول دوره و شكل نظام

الف. طول دوره چهار سال است و كليه دروس در هشت ترم ارائه مي‌گردد

ب. تعداد كل واحدهاي درسي دوره كارشناسي فرهنگ و معارف اسلامي 135 واحد درسي مي‌باشد

ج. چون طلاب اين رشته از ديپلمه‌هاي خارج از كشور انتخاب مي‌شوند لذا علاوه بر 135 واحد فوق‌الذكر مي‌بايست 30 واحد به صورت پيش‌نياز بگذرانند

محورهاي دروس

رديف

نام درس

تعداد واحد

1

دروس پيش‌نياز

30

2

دروس عمومي

12

3

دروس پايه

63

4

دروس تخصصي

60

جمع كل

165

 

الف) دروس پيشنياز

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

جمع

نظری

عملی

1

صرف (1)

3

51

51

-

ندارد

2

صرف (2)

2

34

34

-

صرف (1)

3

نحو مقدماتی (1)

2

34

34

-

صرف (2)

4

نحو مقدماتی (2)

54

68

68

-

نحو مقدماتی (1)

5

تجويد قرآن

2

51

17

34

ندارد

6

تفسیر مقدماتی (1)

2

34

34

-

نحو (2) و بلاغت

7

اصول مقدماتی (1)

2

34

34

-

نحو مقدماتي (2) و منطق

8

اصول مقدماتی (2)

3

51

51

-

اصول مقدماتی (1)

9

قفه مقدماتی (1)

2

34

34

-

ندارد

10

قفه مقدماتی (2)

4

68

68

-

قفه مقدماتی (1)

11

اخلاق مقدماتی (1)

2

34

34

-

ندارد

12

اخلاق مقدماتی (2)

2

34

34

-

اخلاق مقدماتی (1)

 

جمع کل

30

527

493

34

-

 

ب) دروس پايه

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

جمع

نظری

عملی

1

نحو (1)

4

68

68

-

نحو مقدماتي

2

نحو (2)

4

68

68

-

نحو (1)

3

نحو (3)

2

34

34

-

نحو (2)

4

بلاغت

4

68

68

-

نحو (3)

5

تاريخ متونادبيات

2

34

34

-

نحو (1)

6

تفسیر موضوعی (1)

2

34

34

-

ندارد

7

تفسیر تربیتی (1)

2

34

34

-

ندارد

8

عقائد (1)

4

68

68

-

ندارد

9

تاريخ تصوف و عرفان

2

34

34

-

ندارد

10

آشنايي با قواعد فقهي

2

34

34

-

اصول مقدماتی (2)

11

منطق

4

68

68

-

نحو (1)

12

آشنايي با اصطلاحات فلسفه

1

17

17

-

منطق و عقائد (2)

13

فقه (1) نيمه استدلالي

4

68

68

-

فقه مقدماتي (2) و اصول مقدماتی (1)و

14

اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامي (2)

2

34

34

-

اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامي (1)

15

تاريخ اسلام (1)

2

34

34

-

ندارد

16

تاريخ اسلامي (2)

2

34

34

-

تاريخ اسلام (1)

17

آشنائي با متون حديث و نهج‌البلاغه

2

34

34

-

نحو (1) و اصول (1)

18

آشنائي با متون حديث و ادعيه

2

34

34

-

نحو (1) و اصول (1)

19

نظام سياسي اسلام

2

34

34

-

فقه (4)

20

نظام اقتصادي و معاملات

2

34

34

-

فقه (4)

21

نظام تربيتي اسلام

2

34

34

-

اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامي (2)

22

نظام حقوقي اسلام

2

34

34

-

فقه (4)

23

نظام اجتماعي اسلام

2

34

34

-

اخلاق (2)

24

اطلاعات سياسي و اجتماعي

2

34

34

-

ندارد

25

روش تبليغ (1) (خطابه)

4

102

34

68

تفسیر موضوعی (1) و عقائد (1)

 

جمع کل

63

1105

1037

68

 
 

ج) دروس تخصصي

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

جمع

نظری

عملی

1

علوم قران

4

68

68

-

نحو و بلاغت

2

تفسیر موضوعی (2)

2

34

34

-

تفسیر موضوعی (1)

3

تفسیر تربیتی (2)

2

34

34

-

تفسیر تربیتی (1)

4

عقائد (2)

4

68

68

-

عقائد (1)

5

عقائد (3)

4

68

68

-

عقائد (2)

6

تاریخ عمومی ادیان (1)

2

34

34

 

ندارد

7

تاریخ عمومی ادیان (2)

2

34

34

 

تاریخ عمومی ادیان (1)

8

اصول (1)

4

68

68

 

اصول مقدماتی (2)

9

اصول (2)

4

68

68

 

اصول (1)

10

فلسفه اسلامي

2

34

34

 

آشنائئ با اصطلاحات فلسفه

11

فقه (2) نيمه استدلالي

4

68

68

 

فقه (1)

12

فقه (3) نيمه استدلالي

4

68

68

 

فقه (2)

13

فقه (4) نيمه استدلالي

4

68

68

 

فقه (3)

14

فقه مقارن

4

68

68

 

فقه (4)

15

فلسفه اخلاق

2

34

34

 

آشنائي با اصطلاحات

16

تاريخ اسلام (3)

4

68

68

 

تاريخ اسلام (2)

17

تاريخ اسلام (4)

2

34

34

 

تاريخ اسلام (3)

18

مصطلح الحديث

2

34

34

 

نحو (1) و اصول (1)

19

روش تبليغ (4) (تدریس)

2

51

17

34

فقه (4) و بلاغت

20

روش تحقيق و نگارش

2

51

17

34

تفسیر موضوعی (1) و (2)

 

جمع کل

60

1053

1003

51

 
 

د) دروس عمومي

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

جمع

نظری

عملی

1

فارسی (1) و (2)

3

51

51

-

 

2

زبان خارجی (1)

2

34

34

-

 

3

زبان خارجی (3)

1

17

17

-

زبان خارجی (1)

4

انقلاب اسلامي و ريشه‌هاي آن

2

34

34

-

 

5

اخلاق و تعليم وتربيت

2

34

34

-

 

6

تربیت بدنی (1) و (2)

2

51

17

34

-

7

معارف اسلامی (1) و (2)

*

*

*

*

 

8

تاريخ اسلام

*

*

*

*

 

9

متون اسلامي

*

*

*

*

 
 

جمع کل

12

221

187

34

 
 

 

saja

سامانه جامع آموزش

sampa

سنجش و پذیرش

sampa

کتابخانه

sampa

نشریات