تبليغ و ارتباطات
نسخه چاپی ©2017 miu.ac.ir

تعريف

كارشناسي ارشد تبليغ و ارتباطات دوره‌اي تخصصي است كه به تقويت و افزايش سطح دانش، بينش و مهارت‌هاي فراگيران در ابعاد مختلف (تبليغي، فرهنگي، اجتماعي و ...) مي‌پردازد، و فراگيران در پايان دوره موفق به اخذ مدرك كارشناسي ارشد مي‌شوند

اهداف كلي دوره

تربيت مبلغان، متناسب با نيازهاي كشور؛ 

افزايش سطح دانش و بينش مبلغان و ائمه جمعه كشور نسبت به برخي موضوعات مهم علوم اجتماعي؛

 -افزايش توان مديريت فرهنگي و برقراري ارتباط با اقشار مختلف مردم؛

تقويت توانايي و مهارت‌هاي تبليغي جهت ترويج هرچه بهتر و دقيق‌تر معارف اسلامي در حوزه‌هاي فرهنگي، سياسي، اجتماعي

 -ارتقاء سطح علمي فراگيران جهت ورود به سطوح علمي بالاتر

نقش و توانايي

فارغ التحصيلان اين دورهمي‌توانند در فعاليت‌هاي ديني - فرهنگي و با حضور در مراكز و مجامع علمي، به رسالت مهم تبليغ و هدايت و ارشاد مردم بپردازند و زمينه‌هاي رشد علمي خود را با آمادگي براي تخصيل در سطح بالاتر ارتقا دهند

طول دوره

- تعداد كل واحدهاي دوره با احتساب زمان تدوين پايان نامه 69 واحد است؛

- 15 واحد دروس پيش‌نياز و 20 واحد دروس جبراني است؛

 
محورهاي دروس

رديف

محورهاي دروس

تعداد واحد

1

دروس جبراني

20

2

دروس پيش‌نياز

17

3

دروس تخصصي

28

4

پايان نامه

4

           جمع كل

69 

 
 

اهميت و ضرورت

مديريت فرهنگي - ديني جامعه همانند ديگر مديريت‌ها نياز به اطلاعات و آگاهي‌هاي عمومي و تخصصي دارد. از آنجا كه مبلغان بويژه ائمه جمعه در سنگر تبليغ و ارتباطات علاوه بر مقام وعظ اراشد مردم، در رسيدگي به امور فرهنگي - اجتماعي آنان سهم بسزائي دارند و در تحوَلات زيربنايي جامعه نقش موثري را ايفا مي‌كنند و اقشار مختلف مردم از يك سو، و نهادها و ادارات و سازمانهاي دولتي و غيردولتي و مراكز علمي - فرهنگي از سوي ديگر، مخاطبان آنان به شمار مي‌روند. ضرورت دارد كه آنان در عرصه‌هاي گوناگون مباحث ديني - فرهنگي به مطالعه و پژوهش بپردازند و گذراندن دوره كارشناسي ارشد تبليغ و ارتباطات با چنين رويكردي از اهميَت فراواني برخوردار است.

الف) دروس حوزوى:

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

 1

 (1) صرف

4

80

48

32

   

2

صرف(2)

3

64

32

32

   

3

نحو(1)

3

48

48

-

   

4

نحو(2)

5

96

64

32

   

5

نحو(3)

5

96

64

32

   

6

تجزیه و ترکیب

2

64

-

-

   

7

فقه (1)

2

32

32

-

   

8

فقه(2)

2

32

32

64

   

9

فقه(3)

4

64

-

-

   

10

فقه الحدیث

2

32

32

-

   

11

فقه مقارن

2

32

32

-

   

12

کلام اسلامی

2

32

32

-

   

13

اخلاق اسلامی

2

32

32

-

   

14

عقائد اسلامی(1)

2

32

32

-

   

15

عقائد اسلامی(2)

2

32

32

-

   

16

منطق (1)

2

32

32

-

   

17

منطق(2)

2

32

32

-

   

18

فلسفه‌اسلامی(1)

2

32

32

-

   

19

فلسفه اسلانی (2)

2

32

32

-

   

20

تفسیر مقدماتی

2

32

32

-

   

21

آشنایی بانهج البلاغه و صحیفه

2

32

32

-

   

22

آشنایی با علوم قرآن

2

32

32

-

   

23

متن خوانی و درک متن

2

32

-

64

   
 

جمع کل

58

1056

736

320

   
 

:ب) دروس عمومى

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

اندیشه اسلامی (1)

2

32

32

-

   

2

اندیشه اسلامی (2)

2

32

32

-

اندیشه اسلامی (1)

 

3

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

2

32

32

-

   

4

اندیشه سیاسی امام (ره)

2

32

32

-

اندیشه اسلامی (2)

 

5

ادبیات فارسی

3

48

48

-

   

6

اخلاق اسلامی

2

32

32

-

   

7

تربیت بدنی

2

32

32

-

   

8

تفسیر موضوعی قرآن

2

32

32

-

تفسیر مقدماتی

 

9

تنظیم خانواده

1

16

16

-

   

10

زبان خارجی

3

48

48

-

   
 

جمع کل

21

336

336

-

   
 

تذكر: سرفصل هاى دروس عمومى همان سر فصل مصوب شوراى عالى انقلاب فرهنگى است.

ج) دروس پايه:

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

تفسیر موضوعی

2

32

32

-

   

2

تاریخ عمومی ادیان (1)

2

32

32

-

   

3

تاریخ عمومی ادیان (2)

2

32

32

-

   

4

مبانی و اصول استنباط از قرآن

2

32

32

-

   

5

انسان شناسی

2

32

32

-

   

6

فقه (1)

4

64

64

-

   

7

فقه (2)

4

64

64

-

   

8

فقه (3)

4

64

64

-

   

9

اصول فقه

5

80

80

-

   

10

عقائد اسلامی(3)

2

32

32

-

   

11

عقائد اسلامی(4)

2

32

32

-

   

12

روش تدریس

1

16

16

-

   

13

مدیریت آموزشی و فرهنگی

2

32

32

-

   

14

مبانی جامعه شناسی

2

32

32

-

   

15

روان شناسی عمومی

2

32

32

-

   

16

ریاضیات مقدماتی

2

32

32

-

   

17

آمار توصیفی

2

32

32

-

   

18

کلیات اقتصاد

2

32

32

-

   
 

جمع کل

44

704

704

-

   
 

د) دروس تخصّصى رشته معارف اسلامى گرايش تبليغ و ارتباطات

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

آشنایی با علوم قرآنی

2

32

32

     

2

تفسیر موضوعی (1)

2

32

32

     

3

تفسیر موضوعی (2)

2

32

32

     

4

روان شناسی تبلیغات (1)

3

48

48

     

5

روان شناسی تبلیغات (2)

3

48

48

     

6

روان شناسی اجتماعی (1)

3

48

48

     

7

روان شناسی اجتماعی (2)

3

48

48

     

8

روان شناسی ارتباطات

3

48

48

     

9

حفظ آیات و روایات

2

32

32

     

10

سیرة علمی اهل بیت(ع)

2

32

32

     

11

انسان شناسی اجتماعی

2

32

32

     

12

آسیب شناسی اجتماعی

2

32

32

     

13

مبانی تبلیغ

2

32

32

     

14

تبلیغ در کتاب و سنت

3

48

48

     

15

اصول علم ارتباطات

4

64

64

     

16

نظریه‌های ارتباطات

3

48

48

     

17

شیوه‌های تبلیغ ادیان مختلف

2

32

32

     

18

روان‌ شناسی تبلیغ

2

32

32

     

19

شیوه های تبلیغ در جهان

2

32

32

     

20

آشنایی با فن خطابه و سخنوری

2

32

32

     

21

آشنایی با شیوه مناظره

2

32

32

     

22

رسانه شناسی (1)

2

32

32

     

23

رسانه شناسی (2)

2

32

32

     

24

اصول مشاوره و راهنمایی

3

64

32

32

   

25

آشنایی با فن روزنامه نگاری

2

32

32

     

26

جنبش‌های فکری دینی معاصر

2

32

32

     

27

تاریخ مطالعات اسلامی در غرب

2

32

32

     

28

اصول نویسندگی و ترجمه

2

32

32

     

29

نیاز‌های منطقه ای (1)

2

32

32

     

30

نیاز‌های منطقه‌ای (2)

1

32

-

32

   
 

جمع کل

70

1152

1088

64

   
 

 

saja

سامانه جامع آموزش

sampa

سنجش و پذیرش

sampa

کتابخانه

sampa

نشریات