فقه سیاسی
نسخه چاپی ©2017 miu.ac.ir

تعريف:

دورة دكتري فقه سیاسی مرحله عالي آموزشي- پژوهشي در زمينة فقه سیاسی است كه دانش‌پژوه مجموعه‌اي هماهنگ از فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي را به صورت تخصصي انجام مي‌دهد و در پايان دوره، به اخذ مدرك دكتري نايل مي‌شود.

اهداف كلي دوره:

-        دستيابيبه قدرت استنباط در رشتة تخصصي و استنباط بالفعل در برخي از موضوعات مربوط به فقه سياسي؛

-        تربيت محقق و صاحب نظر در رشته فقه سياسي؛

-        توليد علم و گسترش مرزهاي دانش در رشته فقه سياسي؛

-        كاربردي كردن فقه به منظور طراحي نظام سياسي اسلام؛

-        دفاع علمي از برتري نظام سياسي اسلام نسبت به ساير نظام‌هاي سياسي و پاسخ به شبهات؛

-        تربيت مدرّس براي مقاطع تحصيلي عالي در مراكز حوزوي و دانشگاهي داخل و خارج كشور.

سياست‌هاي آموزشي:

-        انطباق آموزه‌هاي دوره با نيازهاي ملي و منطقه‌اي؛

-        دفاع علمي از فقه اهل‌بيت:با رعايت چارچوب‌هاي تقريب بين مذاهب؛

-        پژوهش محور بودن دوره؛

-        كاربردي بودن دوره.

 پذيرش:

دانش آموختگان این دوره از بین فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد فقه سياسي انتخاب می‌شوند.

تبصره: در صورتی که دانش‌پژوهان از رشته‌هاي ديگر بخواهند در اين دوره شركت نمايند بايد پيش‌نيازهاي لازم را بگذرانند.

طول دوره و شكل آن:

-    دورة دكتري فقه سیاسی 80 واحد درسی است که با احتساب زمان تدوين رساله حداكثر پنج سال (10 نيم‌سال) تحصيلي خواهد بود و در صورت نياز يك سال ديگر قابل تمديد است؛

-        حجم پژوهش و تحقيقات (حداقل 40%) دوره را پوشش خواهد داد؛

-        فراگيران در اين دوره رساله‌اي به ارزش 18 واحد را مي‌گذرانند؛

-        هر واحد درسي نظري 16 ساعت و هر واحد درسي عملي 32 ساعت است.

محور‌هاي دروس:

رديف

عنوان دروس

تعداد واحد

1

دروس حوزوي

30

2

دروس پيش‌نياز

14

3

دروس تخصصي

18

4

رسالة علمي

18

جمع كل

  80

 

 
نقش و توانايي:

از آنجا که فارغ التحصیلان این رشته بطور توأمان با فقه سياسي به صورت تخصصي و دانش سياسي رايج در مجامع دانشگاهي آشنایی دارند برای پاسخگویی به شبهات مرتبط با این بخش، احکام اسلامی را بدست آورده و می‌توانند به ارائه مشاوره‌های سياسي به شهروندان مسلمان در کشورهای خود مبادرت نمایند و همچنین به عنوان یک مدرّس به تبیین «فقه سياسي اسلام» در دانشگاه‌ها و مراكز علمي ديگر انجام وظیفه نمایند.

اهميت و ضرورت:

گسترش روزافزون قلمرو علم فقه، پيدايش مسائل فراوان مستحدثه، نيازهاي گستردة جامعه به جواب‌هاي دقيق، تفصيلي و كاربردي،‌ برنامه‌ريزي براي رشد متوازن فقه در تمام ابواب و عرصه‌هاي زندگي فردي و اجتماعي مسلمانان، به ويژه در مسائل سياسي بين‌المللي و داخلي و پاسخگويي به شبهات و چالشهاي سياسي روز،  ضرورت برگزاري دوره‌هاي آموزشي و پژوهشي فقه سياسي در سطوح عالي (دكتري) را آشكار مي‌سازد.

 

 

الف: دروس حوزوي:

رديف

عنوان درس

تعداد واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظري

عملي

1

فقه (1)

3

48

48

-

 

احکام جهاد 

2

فقه (2)

3

48

48

-

فقه (1)

منابع مالي دولت اسلامي

3

فقه (3)

2

32

32

-

فقه (2)

امر به معروف و نهي از منكر

4

فقه (4)

2

32

32

-

فقه (3)

فقه قضاء

5

فقه (5)

3

48

48

-

فقه (4)

ولايت فقيه

6

فقه (6)

2

32

32

-

فقه (5)

نظام جزايي در دولت اسلامي

7

اصول (1)

2

32

32

-

 

مباحث الفاظ

8

اصول (2)

2

32

32

-

اصول (1)

مفاهیم

9

اصول (3)

2

32

32

-

اصول (2)

مباحث عقلي

10

اصول (4)

2

32

32

-

اصول (3)

مباحث حجت

11

اصول (5)

2

32

32

-

اصول (4)

اصول عمليه

12

اصول (6)

2

32

32

-

اصول (5)

استصحاب

13

اصول (7)

3

48

48

-

اصول (6)

 

جمع كل

  30

  480

  480

-

 

 

 

تذكر:دروس خارج فقه و اصول حداقل 4 سال درسي و هر يك به ميزان 15 واحد از مباحث مرتبط با رشته فقه سياسي است.

ب: دروس پيش‌نياز:

رديف

عنوان درس

تعداد واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظري

عملي

1

روش‌شناسي

2

32

32

-

 

در علوم سیاسی

2

فلسفه سياسي اسلام

2

32

32

-

 

 

3

تئوريهاي روابط بين الملل

2

32

32

-

 

 

4

جامعه شناسي سياسي

2

32

32

-

 

به ميزان يك واحد مباني جامعه‌شناسي

5

نظريه‌هاي جديد در علم سياست

2

32

32

-

 

 

6

زبان تخصصي(1)

2

32

32

-

 

 

7

زبان تخصصي(2)

2

32

32

-

 

 

جمع کل

 14

  224

  224

 

 

 


 

رديف

عنوان درس

تعداد واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظري

عملي

1

فلسفه فقه سياسي

2

32

32

-

 

 

2

ولايت فقيه

2

32

32

-

 

نظام ولايي در اسلام

3

اصول و قواعد فقه سياسي

2

32

32

-

 

 

4

آيات الاحكام

2

32

32

-

 

احكام سياسي قرآن كريم

5

بررسي مكاتب سياسي از منظر اسلام

2

32

32

-

 

 

جمع كل

  10

160

160

-

 

 

 

تبصره:حداقل واحدهاي دروس پيش‌نياز 10 واحد و حداكثر 14 واحد بوده و در معدل، نمرات دروس اعمال نخواهد شد.

ج: دروس تخصصي:

الف) مشترك:

ب) دروس تخصصي گرايشي:

رديف

عنوان درس

تعداد واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظري

عملي

1

فقه الحكومة تطبيقي (1)

2

32

32

-

 

با تأكيد بر رويكرد تاريخي و توجه به مباحث بين‌الاديان

2

فقه الحكومة تطبيقي (2)

2

32

32

-

فقه الحکومة تطبیقی (1)

با تأكيد بر انديشه سياسي فقهاي معاصر

3

سمينار فقه مسائل مستحدثه

2

32

32

-

 

از منظر فريقين

4

فقه سياست خارجي تطبيقي

2

32

32

-

 

از منظر فريقين

5

رساله علمي

18

576

-

576

 

 

جمع كل

 () 26

 () 704

128

576

 

 

 

 1. گرايش فقه سياسي تطبيقي:

رديف

عنوان درس

تعداد واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظري

عملي

1

بررسي نظريه‌ها و مكاتب جامعه‌شناسي سياسي از منظر اسلام

2

32

32

-

 

 

2

فقه جامعه‌شناسي انقلاب و جنبش‌هاي اجتماعي

2

32

32

-

 

 

3

سمينار فقه توسعة سياسي

2

32

32

-

 

 

4

فقه وسايل ارتباط جمعي از منظر اسلام

2

32

32

-

 

 

5

رساله علمي

18

576

-

576

 

 

جمع كل

  26

704

128

576

 

 

 

 2. گرايش فقه جامعه‌شناسي سياسي:

3. گرايش فقه روابط بين‌الملل:

رديف

عنوان درس

تعداد واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظري

عملي

1

فقه سياست خارجي

2

32

32

-

 

 

2

بررسي نظريه‌هاي روابط بين‌الملل از منظر اسلام

2

32

32

-

 

 

3

اسلام و حقوق بشر

2

32

32

-

 

 

4

فقه تعهدات بين‌المللي و ديپلماسي

2

32

32

-

 

 

5

رساله علمي

18

576

-

576

 

 

جمع كل

  26

704

128

576

 

 

 

 

توضيحات:

1.   هر دانش‌پژوه تنها مي‌تواند يك گرايش را انتخاب ‌كند.

2.   بخشي از واحدهاي درسي در طول دوره، به صورت سمينار برگزار مي‌شود.


 

 

saja

سامانه جامع آموزش

sampa

سنجش و پذیرش

sampa

کتابخانه

sampa

نشریات