جایزه جهانی المصطفی
نسخه چاپی ©2017 miu.ac.ir


ارج نهادن به مقام دانش و دانشمندان، از آموزه‌های دینی به شمار می‌رود که در قرآن کریم و روایات معصومان نیز بر آن بسیار تأکید شده است. در حوزه های علمیه، علما و فرهیختگان با خلوص نیت و همت والا و خستگی ناپذیر، برای ترویج معارف اسلام ناب در عرصه بین‌ الملل تلاش و مجاهدت  نموده و بسیاری از آنان ناشناخته مانده اند و یا چنانکه باید، معرفی و شناسانده نشده اند. معرفی فرزانگان و تقدیر از خدمات ارزنده آنان، بر عهده حوزه‌های علمیه و نهادهای علمی و فرهنگی حوزه ای است.
جامعة المصطفی که نهادی علمی و حوزه ای با رسالتی بزرگ در عرصه بین‌ الملل است، برای شناسایی عالمان برجسته و تأثیر گذار جهانی و تقدیر از خدمات و فعالیت های ارزنده آنان، هر ساله همایشی با عنوان «جایزه جهانی المصطفی»، با هدف تقدیر از چهره‌های ماندگار حوزه در عرصه بین‌ الملل برگزار می‌نماید.

 

 

 

 

 

 

saja

سامانه جامع آموزش

sampa

سنجش و پذیرش

sampa

کتابخانه

sampa

نشریات