قوانین آموزشی
نسخه چاپی ©2017 miu.ac.ir

 

جزئیات کامل قوانین و ضوابط آموزشی مقاطع مختلف تحصیلی جامعه المصطفی را میتوانید در لینک های زیر مشاهده نمایید:

آیین نامه ی پذیرش دوره ی کاردانی

آیین نامه ی پذیرش دوره ی کارشناسی

آیین نامه ی پذیرش دوره ی کارشناسی ارشد

معرفی پذیرش المصطفی

 
saja

سامانه جامع آموزش

sampa

سنجش و پذیرش

sampa

کتابخانه

sampa

نشریات