رفاهی
نسخه چاپی ©2017 miu.ac.ir

 

خدمات رفاهی شامل موارد ذیل است:

1. تأمین محل اقامت؛
2. پرداخت كمك هزينه، وديعه‌ی مسكن و مساعدت‌ های ازدواج؛
3. پرداخت كمك‌ هزينه‌ی سفر؛
4. پرداخت كمك‌ هزينه‌ی تحصيلي و وام قرض الحسنه؛
5. خدمات بهداشتي - درماني و بیمه؛
6. ارائه آموزش های عمومی و کاربردی به خانواده ها.

1. تأمین محل اقامت: 
با ايجاد واحدهاي مسكوني ويژه‌ی طلاب، تلاش شده است رفاه و آسايش طلاب متأهل فراهم گردد. در اين بخش، افزون بر استفاده از ظرفيت ها، همواره، به طرح هاي توسعه اي، به منظور برآوردن نياز آنان توجه می‌شود. واگذاري مسكن به طلاب متأهل، براساس ثبت نام در واحدها و مطابق با اولويت هاي تعيين‌ شده، انجام مي شود. طلاب جامعة‌ المصطفي، با توجه به شاخص هاي مختلف از قبيل مجرد و متأهل بودن و...، از خدمات مسكن (خوابگاه و آپارتمان)  استفاده مينمايند.

1-1. طلاب مجرد:
طلاب مجرد در مدارس يا خوابگاه هاي وابسته اسكان مييابند و می‌توانند تا پايان تحصيل از آن بهره ببرند. آنان در هنگام تحصیل، از امكانات رفاهي و تغذيه‌ی مناسب نيز بهره مند می شوند.

1-2. طلاب متأهل:
طلاب متأهل جامعةالمصطفي به دو شيوه (واگذاري مسكن و پرداخت وديعه‌ی مسكن) اسكان مي يابند. 

2. پرداخت وديعه و كمك‌ هزينه‌ی مسكن و مساعدت‌های ازدواج: 
با توجه به ناکافی بودن امكانات برای پاسخ‌گویی به نياز همه‌ی متقاضيان، به برخی از طلابی كه از مسكن سازماني بی‌بهره‌اند، كمك‌ هزينه‌ی مسكن پرداخت مي شود. از سوی دیگر، با توجه به برخی از شرایط و اولویت ها، گاهی به برخي از طلابی كه فاقد مسكن سازماني هستند، وديعه‌ی مسكن داده مي‌شود. همچنین در جامعة‌ المصطفی سعی می شود به منظور ترغیب و تشویق طلاب به سنت حسنه نبی مکرم اسلام یعنی ازدواج،‌ تسهیلات و مساعدت های محدودی از قبیل پرداخت وام و تأمین برخی از هزینه های اولیه به طلاب ارائه شود.

3. پرداخت كمك‌ هزينه سفر: 
با توجه به توانمندی ها و بودجه های سالانه جامعة‌ المصطفی و بر اساس قوانین و مقررات سفرها، كمك‌ هزينه‌ی سفر در مقاطع مختلف تحصيلي، به طلاب، همسر و فرزندانشان پرداخت ميشود و به دارندگان امتيازهاي ويژه از قبيل حفظ قرآن، تأليف، تدريس و پژوهش، مزاياي بيشتري تعلق می گیرد.

4. پرداخت كمك‌ هزينه تحصيلي و وام قرض الحسنه:  
طلاب پس از پذيرش، براساس آيين نامه‌ی بورس تحصيلي ميتوانند از كمك‌ هزينه‌ی تحصيلي، كه ماهانه پرداخت ميشود، بهره مند شوند. همچنین می توانند بر اساس شرایط و اولویت های موجود از امکان استفاده از وام قرض الحسنه نیز استفاده نمایند.

5. خدمات بهداشتي - درمانی و بیمه: 
خدمات بهداشتي - درماني جامعة المصطفي شامل بهداشت محيط و نظارت بر بهداشت اماكن (مدارس و منازل) و همچنين بهداشت فردي است. داوطلبان ورودي، پيش از آغاز به تحصيل، به منظور اطمينان از سلامتي و مبتلا نبودن به بيماري‌هاي خطرناك معاینه می‌گردند و از آنان آزمايش‌های پزشکی گرفته می‌شود. معاینات پزشکی در زمان تحصيل و براساس آيين نامه‌ی مربوط تكرار ميگردد. پزشك مستقر در مجتمع هاي مسكوني و مدارس، در قالب كلينيك، به معاينه‌ی بيماران و درمان آنان ميپردازد و در صورت لزوم، بيمار به پزشك متخصص معرفي و مراحل درمان وي پي‌گيري می‌شود. همه‌ی طلاب، همسران و فرزندان پس از گذراندن مراحل قانونی، می‌توانند از خدمات بیمه‌ی درمانی بهره‌مند شوند.

6. ارائه آموزش های عمومی و کاربردی به خانواده ها:  
با توجه به این که تعداد زیادی  از طلاب جامعة‌ المصطفی العالمیة‌ در ایران متأهل هستند، حضور این عزیزان در حین تحصیل، با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش،به گونه ای برنامه ریزی شده است که همسران و فرزندان ایشان بتوانند در مدارس ویژه  غیر ایرانی ها که توسط جامعة المصطفی العالمیة ‌تأسیس شده است به تحصیل مقاطع آموزش عمومی (‌ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان)‌ مشغول شوند. همچنین دوره های آموزشی کوتاه مدت مهارت های کاربردی همچون رایانه، خیاطی،‌ گلدوزی و... به منظور افزایش توانمندی های همسران طلاب در خانه داری و نیز فعالیت های اجتماعی طراحی و اجرا می شود. 


saja

سامانه جامع آموزش

sampa

سنجش و پذیرش

sampa

کتابخانه

sampa

نشریات