اساتید و اعضای هیأت علمی
نسخه چاپی ©2017 miu.ac.ir

 

جامعة‌ المصطفي کوشیده است بسیاری از استادان فرهيخته‌ی و برجسته حوزه و دانشگاه را گرد هم هم آورد، چنان که امروزه، بیش از 3500  استاد در قالب هیئت علمی تمام وقت و پاره وقت و استاد آموزشی در داخل و خارج كشور، تعلیم فراگیران جامعة المصطفي را بر عهده دارند. بسیاری از آنان، افزون بر تدریس، در قالب و ساختار گروه های علمی فعالیت می‌کنند.

برای اطلاعات بیشتر و آشنایی با اعضای هیأت علمی به آدرس http://prof.miu.ac.ir مراجعه فرمایید.

saja

سامانه جامع آموزش

sampa

سنجش و پذیرش

sampa

کتابخانه

sampa

نشریات