گروه های علمی
نسخه چاپی ©2017 miu.ac.ir

محور اصلی فعالیت های آموزشی هر نهاد علمی، براساس کارکرد گروه های علمی، متشکل از اساتید و اعضای هیئت علمی است؛ از این رو، جامعة المصطفي اهتمام ویژه ای به تشکیل و بالندگی گروه های علمی دارد. این گروه ها از مدیر گروه، دبیر آموزشی، دبیر پژوهشی، دبیر تربیتی و استادانی تشکیل شده است که امور آموزشی، پژوهشی و فرهنگی - تربیتی دانش‌ پژوهان را برعهده داشته، بر فعالیت علمی آنان نظارت می کنند. مدیران گروه ها، که از استادان به نام حوزه علمیه، جامعة المصطفي و اعضای هیئت علمی هستند، به حکم رئيس جامعة المصطفي و به پیشنهاد واحدهای آموزشی - تربیتی انتخاب شده، مدیریت گروه را در یک دوره‌ی دو ساله به عهده می‌گیرند.

گروه‌های علمی فعال در جامعة ‌المصطفی عبارتند از:

ردیف گروه های علمی
1 اخلاق
2 ادیان و مذاهب
3 اقتصاد
4 تاریخ اسلام
5 تبلیغ و ارتباطات
6 تفسیر و علوم قرآن
7 حقوق
8 زبان و ادبیات عرب
9 زبان و ادبیات فارسی
10 زبان و فرهنگ فرانسه
11 شیعه‌ شناسی
12 عرفان اسلامی
13 علوم اجتماعی
14 علوم تربیتی
15 علوم حدیث
16 علوم سیاسی
17 علوم و فنون قرائات
18 عمومی (معارف اسلامی)
19 فقه
20 فقه اقتصادی
21 فقه تربیتی
22 فقه خانواده
23 فقه سیاسی
24 فقه عبادی
25 فقه قضایی
26 فقه مقارن
27 فقه و اصول
28 فقه و معارف اسلامی
29 فلسفه و کلام
30 مدیریت و مطالعات زنان


آمار گروه های علمی

وضعیت گروه های علمی در تعاد
داخل کشور
 
تابعه 119
پیوسته 12
خارچ کشور 47
جمع کل 187

 

آمار گروه های علمی وابسته در داخل کشور

ردیف واحد آموزشی - تربیتی تعداد
1 مجتمع آموزش ‌عالي امام ‌خميني (ره) 15
2 مجتمع آموزش عالي فقه‌    20
3 مجتمع آموزش عالی مشهد 15
4 مجتمع آموزش عالی مذاهب اسلامی 7
5 مؤسسه‌ی آموزش عالي بنت الهدي 10
6 مؤسسه آموزش عالي علوم ‌انساني 10
7 مؤسسه‌ آموزش‌هاي كوتاه‌مدت و فرصت های مطالعاتی 3
8 مؤسسه زبان و فرهنگ‌شناسي 7
9 دانشگاه مجازي‌ المصطفی 6
10 مركز آموزش زبان فارسي و معارف اسلامي 2
11 نمایندگی اصفهان 7
12 پژوهشگاه بین المللی المصطفی 17
جمع کل 119

 

آمار گروه های علمی پیوسته در داخل کشور

ردیف واحد آموزشی - تربیتی تعداد
1 جامعة آل‌ البیت (علیهم‌السلام) 2
2 حوزه‌ الاطهار (علیهم‌السلام) 1
3 مدرسه‌ی سبطین 1
4 مدرسه‌ی امام علی (ع) 2
5 مدرسه‌ی امام كاظم (ع) 2
6 مدرسه‌ی عالی امیرالمؤمنین (ع) 1
7 مدرسه‌ی امام مهدي (عج) 1
8 مدرسه‌ی شهید صدر 2
جمع کل 12
saja

سامانه جامع آموزش

sampa

سنجش و پذیرش

sampa

کتابخانه

sampa

نشریات