فصلنامه Pure Life
نسخه چاپی ©2017 miu.ac.ir

بیستمین شماره فصلنامه «پیور لایف Pure Life» شامل مقالاتی در حوزه آموزش در فضای مجازی به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی به شکل دیجیتال منتشر و در سایت های ذیل قابل دسترس می باشد.

سامانه جامع نشریات المصطفی

سایت مگیران

پایگاه مجلات تخصصی نور

سایت مرجع دانش (سیویلیکا)

saja

سامانه جامع آموزش

sampa

سنجش و پذیرش

sampa

کتابخانه

sampa

نشریات