معارف اسلامی
نسخه چاپی ©2017 miu.ac.ir

اهداف: 
 

- نشر و ترويج معارف اسلامى نشأت گرفته از كتاب آسمانى و كلمات نورانى ائمّه ى معصوم (عليهم السلام) و مقابله با تهاجم  فرهنگى، سياسى و اجتماعى شرق و غرب عليه دنياى اسلام به منظور ارتقاى سطح دانش، فرهنگ و اخلاق و تربيت اسلامى جوامع و آشنايى با معارف اهل بيت (عليهم السلام) در دنيا به ويژه نسل جوان. 

- بر طرف نمودن نياز شديد جوامع اسلامى در زمينه ى فرهنگ و معارف اسلامى. 

- تربيت نيروى انسانى مهذّب، معتقد و متخصّص جهت تدريس علوم و معارف اسلامى در سطح جوامع مختلف و رفع كمبود معلّم و مدرّس آشنا به اصول و معارف اسلامى. 

- تربيت مبلّغ اسلامى براى نشر فرهنگ و معارف اسلامى در خارج از كشور. 

- تربيت محقّقان، متخصّصان، نويسنده و مترجم در زمينه ى علوم و معارف اسلامى. 

طول دوره و شكل نظام: 

طول دوره ى كاردانى معارف اسلامى حدّاقل دو و حدّاكثر سه سال تحصيلى و نظام آموزشى آن واحدى است؛ هر نيم سال تحصيلى شامل 16 هفته آموزش كامل است و زمان تدريس هر واحد نظرى، عملى و كارورزى به ترتيب: يك، دو و سه ساعت در هفته مى باشد. دستورالعمل ثبت نام يا انتخاب واحد، حذف و اضافه و ديگر مقرّرات آموزش تابع آيين نامه ى آموزشى مصوّب شوراى عالى برنامه ريزى است. 

تعداد و نوع واحدهاى درسى: 

تعداد كلّ واحدهاى درسى در دوره ى كاردانى معارف اسلامى 98 واحد به شرح زير است:

 

 

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

صرف (1)

4

80

48

32


 

 

2

صرف (2)

3

64

32

32

صرف (1)


 

3

نحو (1)

3

48

48

-

صرف (2)


 

4

نحو (2)

5

96

64

32

نحو (1)


 

5

نحو (3)

5

96

64

32

نحو (2)


 

6

منطق مقدماتی

2

32

32

-


 

 

7

منطق

4

9

64

64

منطق مقدماتی


 

 

جمع کل

26

425

352

192


 

 

 

ب) دروس عمومى:

رديف


 

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

آشنایی با‌ اندیشه‌ی سیاسی امام خمینی (ره)

2

32

32

-

عقائد اسلامی(3)


 

2

عقائد اسلامی (2)

2

32

32

-

معارف اسلامی (1)


 

3

عقائد اسلامی (3)

2

32

32

-

عقائد اسلامی (2)


 

4

عقائد اسلامی (4)

2

32

32

-

عقائد اسلامی (3)


 

5

تجوید تکمیلی

1

32

-

32

روش آموزش قرآن


 

6

روش آموزش قرآن

1

32

-

32


 

 

7

تفسیر مقدماتی

2

64

32

32

آشنایی با علوم قرآن


 

8

آشنایی با علوم قرآن

2

32

32

-


 

 

9

آشنایی با ادیان

2

32

32

-

عقائد اسلامی (3)


 

10

شیعه شناسی

2

32

32

-

عقائد اسلامی (3)


 

11

آشنایی با تاریخ و منابع حدیث

2

32

32

-

آشنایی با علوم قرآن


 

12

تاریخ اسلام (1)

2

32

32

-

تاریخ اسلام


 

13

تاریخ اسلام (2)

3

48

48

-

تاریخ اسلام (1)


 

14

اصول فقه

5

80

80

-

منطق و نحو (3)


 

15

آشنایی با دانش فقه

2

32

32

-

نحو (3)


 

16

فقه (1)

4

64

64

-

اصول فقه و آشنایی با دانش فقه


 

17

فقه (2)

4

64

64

-

فقه (1)و اصول


 

18

فقه (3)

4

64

64

-

فقه(2)


 

19

فلسفه‌ی اسلامی مقدماتی

2

32

32

-


 

 

20

فلسفه‌ي اسلامی

4

64

64

-

فلسفه‌ اسلامی و منطق مقدماتی


 

21

روش تبلیغ

1

32

-

32

اندیشه اسلامی (2)


 

 

جمع کل

51

896

768

128


 

 

 

د) دروس اختيارى:

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

حفظ قرآن (1)

1

32

-

32

   

2

حفظ قرآن (2)

1

32

-

32

حفظ قرآن (1)

 

3

تفسیر موضوعی (1)

2

32

32

-

تفسیر مقدماتی

 

4

تفسیر موضوعی (2)

2

32

32

-

تفسیر موضوعی (1) و اخلاق

 

5

آشنایی با صحیفه سجادیه و نهج البلاغه

2

32

32

-

   

6

آشنایی با مذاهب اسلامی

2

32

32

-

عقائد اسلامی (1 و 2)

 

7

تاریخ انقلاب اسلامی

2

32

32

-

   

8

آشنایی با منابع علوم اسلامی

1

16

16

-

   

9

مدیریت فرهنگی

1

16

16

-

روش تبلیغ

 

10

روش تدریس

1

32

-

32

   

11

اطلاعات سیاسی اجتماعی

2

32

32

-

   

12

آشنایی با اندیشه سیاسی اجتماعی شهیدان صدر و مطهری (ره)

2

32

32

-

عقائد (2)

 

13

آشنایی با عرفان اسلامی

1

16

16

-

   
 

جمع کل

20

368

272

96

   
 

تذكّر: 10 واحد از دروس اختيارى الزامى است.

saja

سامانه جامع آموزش

sampa

سنجش و پذیرش

sampa

کتابخانه

sampa

نشریات