معارف اسلامی
نسخه چاپی ©2017 miu.ac.ir

تعريف:

دوره‌ى كارشناسى رشته‌ى معارف اسلامى، عبارت است از مرحله‌اى كه فراگیران با دروس تخصّصى رشته‌ى مربوط آشنا شده، و در پايان موفق به اخذ مدرك كارشناسى در آن رشته مى‌شوند.

 

اهداف كلّى دوره

ـ تربيت كارشناس آشنا به معارف اسلامى و مسايل ويژه‌ى زنان؛*

ـ آشنا ساختن دانش پژوهان با مهم‌ترين متون معارف اسلامى؛

ـ پرورش روح تحقيق و پژوهش در فراگیران؛

ـ تربيت فراگیران مستعد براى ورود به دوره‌ى كارشناسى ارشد.

 

اهداف و سياست‌هاى آموزشى

ـ ايجاد زمينه‌ى تعالى اخلاقى و معنوى فراگیران؛

ـ ايجاد توانايى تحقيق، تدريس، تبليغ از طريق كسب مهارت هاى لازم؛

ـ ايجاد توانايى استفاده از متون عربى (فقهى، اصول، كلامى، تفسيرى و ...)؛

ـ آشنايى با مباحث فقه و اصول در حد نياز؛

ـ توجّه بيشتر به دروس مورد نياز منطقه‌اى؛

ـ اهتمام به آشنايى با مباحث كاربردى ويژه‌ى زنان.

 

طول دوره  و شكل آن

ـ دوره‌ى كارشناسى رشته‌ى معارف اسلامى به دليل تلفيق دروس تخصّصى با دروس رايج حوزوى مدت چهار سال ارايه مى‌شود كه حسب نياز و ضرورت تا يك سال ديگر قابل تمديد است.

ـ نظام و شكل دوره به صورت ترمى واحدى خواهد بود.

ـ هر واحد درسى نظرى 16 ساعت و هر واحد درسى عملى 32 ساعت است.

 

 

* دوره‌ي کارشناسی رشته‌ي معارف اسلامی با اولویت فراگیران خواهران غیر ایرانی در مرکز جهانی علوم اسلامی، تنظیم شده است.


 

 

تعداد و نوع واحدهاى درسى

تعداد كل واحدهاى درسى دوره‌ی كارشناسى رشته‌ى معارف اسلامى 153 واحد است كه جدول آن به شرح زير است:

 

محورهاى دروس

 

 

رديف

محورهاي دروس

تعداد واحد

1

دروس پایه

54

2

دروس عمومی 

21

3

دروس تخصصي

60

4

دروس فوق برنامه

18

 

جمع كل

153

 

 

اهمّيت و ضرورت

بخش عظيمى از جمعيت جامعه را زنان تشكيل مى‌دهند از سوى ديگر، نياز زنان مسلمان به ضرورت و شناخت معارف اسلامى و نيز مسايل خانواده و وظايف ويژه‌ى زنان و تربيت زنان مبلّغه و مدرّسه متناسب با نيازهاى كشورهاى اسلامى، تأسيس رشته‌ى معارف اسلامى از اهمّيت ويژه‌اى برخوردار است تا ضمن آن نياز جهان اسلام به خواهران مبلّغه و كارشناس معارف اسلامى تأمين گردد.

 

نقش و توانايى

دانش آموختگان اين رشته با مطالعه و تحصيل دروس معارف اسلامى مى‌توانند، مبلّغ و مدرّس مسايل معارفى شوند و نقش مؤثرى در اعتلاى فرهنگ اصيل اسلامى و شناساندن آن به مردم جهان به ويژه زنان مسلمان ايفا كنند و با كسب معلومات نسبى در دوره‌هاى بعدى ادامه‌ى تحصيل دهند و به اهداف عالى آن سطوح دست يابند.

 

الف) دروس پايه

 

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظري

عملي

1

صرف  (1)

4

80

48

32

 

 

2

صرف (2)

3

64

32

32

صرف  (1)

 

3

نحو (1)

3

48

48

-

صرف (2)

 

4

نحو (2)

5

96

64

32

نحو (1)

 

5

نحو (3)

5

96

64

32

نحو (2)

 

6

تجزیه و ترکیب

2

48

16

32

نحو (3)

 

7

متن خوانی و درک متن

2

48

16

32

نحو (3) و تجزیه و ترکیب

 

8

آشنایی با دانش فقه

2

32

32

-

 

 

9

تفسیر مقدماتی

2

32

32

-

آشنایی با علوم قرآن

 

10

منطق مقدماتی

2

32

32

-

 

 

11

منطق

4

64

64

-

منطق مقدماتی

 

12

 فلسفه اسلامی مقدماتی

2

32

32

-

 

 

13

فلسفه اسلامی

2

32

32

-

فلسفه اسلامی مقدماتی

 

14

آشنایی با علوم قرآن

2

32

32

-

 

 

15

روش آموزش قرآن

1

32

-

32

 

 

16

تجوید تکمیلی

   1

32

-

32

روش آموزش قرآن

 

17

حفظ موضوعی قرآن (1)

1

32

-

32

 

 

18

حفظ موضوعی قرآن (2)

1

32

-

32

حفظ موضوعی قرآن (1)

 

19

آشنایی با صحیفه سجادیه

2

32

32

-

 

 

20

آشنایی با نهج البلاغه

2

32

32

-

 

 

21

آشنایی با منابع علوم اسلامی

1

16

16

-

 

 

22

مدیریت فرهنگی

1

16

16

-

روش تبلیغ

 

23

روش تدریس

1

32

-

32

 

 

24

روش تبلیغ

1

32

-

32

اندیشه اسلامی (2)

 

25

تاریخ عمومی ادیان

2

32

32

-

 

 

 

جمع کل

54

1376

704

352

 

 

 

 

ب) دروس عمومى

 

 

ردیف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظري

عملي

1

اندیشه اسلامی (1)

2

32

32

-

 

 

2

اندیشه اسلامی (2)

2

32

32

-

اندیشه اسلامی (1)

 

3

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

2

32

32

-

 

 

4

اندیشه سیاسی اجتماعی امام خمینی

2

32

32

-

اندیشه اسلامی (2)

 

5

ادبیات فارسی

2

48

48

-

 

 

6

تربیت بدنی

2

48

16

32

 

 

7

اخلاق و تربیت  اسلامی (1)

2

32

32

-

تفسیر مقدماتی

 

8

تفسیر موضوعی قرآن (1)

2

32

32

-

 

 

9

تنظیم خانواده

1

16

16

-

 

 

10

زبان خارجی (1)

2

16

16

-

 

 

11

زبان خارجی (2)

1

32

32

-

زبان خارجی (1)

 

 

جمع واحد

21

336

304

32

 

 

 

 

 

ج) دروس تخصصى

 

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظري

عملي

1

نحو تکمیلی

1

32

-

32

نحو (3)

 

2

فقه (1)

4

64

64

-

آشنایی با دانش فقه

 

3

فقه (2)

4

64

64

-

فقه (1)

 

4

فقه (3)

4

64

64

-

فقه (2)

 

5

فقه (4)

4

64

64

-

فقه (3)

 

6

اصول فقه

5

80

80

-

منطق و نحو (3)

 

7

آشنایی با رجال و درایه

2

32

32

-

 

 

8

آشنایی با فرق و مذاهب اسلامی

2

32

32

-

 

 

9

آشنایی با عرفان اسلامی

2

32

32

-

 

 

10

شیعه شناسی

2

32

32

-

 

 

11

تاریخ زندگانی و سیره معصومین (ع) (1)

2

32

32

-

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

 

12

تاریخ زندگانی و سیره معصومین (ع) (2)

2

32

32

-

تاریخ زندگانی و سیره معصومین (ع) (1)

 

13

تاریخ زندگانی و سیره معصومین (ع) (3)

2

32

32

-

تاریخ زندگانی و سیره معصومین (ع) (2)

 

14

تفسیر ترتیبی (1)

2

32

32

-

تفسیر مقدماتی

 

15

تفسیر ترتیبی (2)

2

48

16

32

تفسیر ترتیبی (1)

 

16

تفسیر موضوعی قرآن (2)

2

32

32

-

تفسیر موضوعی قرآن (1)

 

17

کلام اسلامی (1)

2

32

32

-

اندیشه اسلامی (2)

 

18

کلام اسلامی (2)

2

32

32

-

کلام اسلامی (1)

 

19

کلام اسلامی (3)

2

32

32

-

کلام اسلامی  (2)

 

20

کلام اسلامی (4)

2

32

32

-

کلام اسلامی (3)

 

21

کلام تطبیقی

2

32

32

-

کلام اسلامی (4 -1)

کلام امامیه و مذاهب دیگر

22

اخلاق و تربیت اسلامی (2)

2

32

32

-

اخلاق و تربیت اسلامی (1)

 

23

اخلاق و تربیت اسلامی (3)

2

32

32

-

اخلاق و تربیت اسلامی (2)

 

24

زن در اسلام (1)

2

32

32

-

 

 

25

زن در اسلام (2)

2

32

32

-

زن در اسلام (1)

 

 

جمع کل

60

992

928

64

 

 

 

 

د) دروس فوق  برنامه الزامى

 

 

ردیف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظري

عملي

1

روش تحقیق و نگارش

2

48

16

32

 

 

2

کارورزی نویسندگی و ترجمه

2

48

16

32

 

 

3

آشنایی با تاریخ و فرهنگ ایران

2

32

32

-

 

 

4

روانشناسی  عمومی

2

32

32

-

 

 

5

روانشناسی اجتماعی

2

32

32

-

روانشناسی عمومی

 

6

مشاوره تحصیلی – تربیتی

2

32

32

-

 

 

7

تفسیر ترتیبی (3)

2

48

16

32

تفسیرترتیبی (2)

 

8

تفسیر موضوعی قرآن (3)

2

32

32

-

تفسیر موضوعی قرآن (2)

 

9

نیازهای منطقه ای

2

32

32

-

 

به درخواست فراگیران موضوعات مورد نیاز تدریس خواهد شد.

 

جمع واحد

18

336

240

96

 

 

 

 تذکر: تحقيق پايانى (تدوين مقاله‌ی تحقیقی در سطح كارشناسى) براى همه شركت كنندگان دوره، الزامى است.

saja

سامانه جامع آموزش

sampa

سنجش و پذیرش

sampa

کتابخانه

sampa

نشریات