کلام اسلامی
نسخه چاپی ©2017 miu.ac.ir

تعريف

دوره‌ى كارشناسى رشته‌ى كلام اسلامى، عبارت است از مرحله‌اى كه فراگيران علاوه بر آشنايى با دروس تخصّصى رشته‌ى مربوط آشنا شده، و در پايان موفق به اخذ مدرك كارشناسى در آن رشته مى‌شوند.

اهداف كلّى دوره

ـ تربيت متكلم و كارشناس مسايل كلامى؛

ـ آشنا ساختن دانش پژوهان با مهم‌ترين مكاتب كلام اسلامى؛

ـ آشنا ساختن فراگيران با متون اصلى كلام اسلامى؛

ـ پرورش روح تحقيق در فراگيران؛

ـ تربيت فراگيران مستعد براى ورود به دوره‌ى كارشناسى ارشد.

اهداف و سياست هاى آموزشى

ـ ايجاد زمينه‌ى تعالى اخلاقى و معنوى فراگيران؛

ـ توجّه بيشتر به معارف اسلامى در تدوين سرفصل ها و متون درسى؛

ـ ايجاد توانايى تحقيق، تدريس، تبليغ از طريق كسب مهارت هاى لازم؛

ـ ايجاد توانايى استفاده از متون عربى (كلامى)؛

ـ آشنايى با مباحث فقه و اصول (متناسب با رشته)؛

ـ توجّه به دروس مورد نياز منطقه‌اى با اختصاص درصدى از زمان واحدها به آن.

طول دوره و شكل آن

ـ طول دوره‌ى كارشناسى رشته‌ى كلام اسلامى به دليل تلفيق دروس تخصّصى با دروس رايج حوزوى 5 سال مى باشد كه حسب نياز و ضرورت تا دو سال ديگر قابل تمديد است.

ـ نظام و شكل دوره به صورت ترمى واحدى خواهد بود

ـ هر واحد درسى نظرى 16 ساعت و هر واحد درسى عملى 32 ساعت است

تعداد و نوع واحدهاى درسى

تعداد كل واحدهاى درسى دوره‌ى كارشناسى رشته‌ى كلام اسلامى 167 واحد است كه جدول آن به شرح زير است:

 

رديف

محورهاي دروس

تعداد واحد

1

دروس حوزوی

32

2

دروس عمومی

21

3

دروس مشترک

54

4

دروس تخصصی

60

جمع كل

167

 

اهمّيت و ضرورت

ضرورت شناخت دين و آموزه هاى آن بر كسى پوشيد نيست به ويژه با توجّه به شبهات معاندان، و پرسش هاى اعتقادى ره پويان حقيقت، و ارايه ى تعليم دينى متناسب به زبان و نيازهاى روز، لازم است رشته كلام اسلامى به صورت مستقل برگزار شود تا نياز جهان اسلام به كارشناس كلامى و عقيدتى تأمين گردد.

نقش و توانايى

دانش آموختگان اين رشته با مطالعه و تحصيل در رشته كلام اسلامى مى توانند، پژوهشگر، مبلّغ و مدرّس مسايل عقيدتى شوند و نقش موثرى در اعتلاى فرهنگ اصيل اسلامى و شناساندن آن به مردم جهان ايفا كنند و با معلومات نسبى در دوره هاى بعدى ادامه ى تحصيل دهند و به اهداف عالى آن سطوح دست يابند.

عناوين درسي

الف) دروس حوزوى:

 

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

صرف (1)

4

80

48

32

   

2

صرف (2)

3

64

32

32

صرف (1)

 

3

نحو (1)

3

48

48

-

صرف (2)

 

4

نحو (2)

5

96

64

32

صرف2 و نحو 1

 

5

نحو (3)

5

96

64

32

صرف و نحو 2

 

6

تجزیه و ترکیب

2

64

-

64

نحو (3)

 

7

متن خوانی و درک متن

2

64

-

64

نحو 3 و تجزیه و ترکیب

 

8

روش آموزش قرآن

1

32

-

32

روان خوانی و تجوید مقدماتی

 

9

فلسفه اسلامی مقدماتی

2

32

32

-

   

10

روش تبلیغ

1

32

-

32

اندیشه اسلامی 2

 

11

آشنایی و تاریخ و فرهنگ ایران

2

32

32

-

   

12

منطق مقدماتی

2

32

32

-

   
 

جمع کل

32

672

352

320

   
 

ب) دروس عمومى:

 

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

اندیشه‌ی اسلامی(1)

2

32

32

-

   

2

اندیشه‌ی اسلامی(2)

2

32

32

-

اندیشه‌ی اسلامی (1)

 

3

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

2

32

32

-

   

4

آشنایی با اندیشه‌ی سیاسی اجتماعی امام خمینی(ره)

2

32

32

-

اندیشه اسلامی(2)

 

5

ادبیات فارسی

3

48

48

-

   

6

تربیت بدنی

2

32

32

-

   

7

اخلاق اسلامی

2

32

32

-

   

8

تفسیر موضوعی قرآن

2

32

32

-

تفسیر مقدماتی

 

9

تنظیم خانواده

1

16

16

-

   

10

زبان خارجی

3

48

48

-

   
 

جمع کل

21

336

336

     
 

تذكّر: سرفصل هاى دروس عمومى همان سر فصل مصوّب شوراى عالى انقلاب فرهنگى است

ج) دروس مشترك:

 

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

نحو تکمیلی

1

32

-

32

نحو (3)

 

2

آشنایی با علوم قرآن

2

32

32

-

   

3

تفسیر مقدماتی

2

32

32

-

آشنایی با علوم قرآن

 

4

تقسیر موضوعی (2)

2

32

32

-

اخلاق

 

5

آشنایی با تاریخ و منابع حدیث

2

32

32

-

آشنایی با علوم قرآن

 

6

عقائد اسلامی (3)

2

32

32

-

عقاید اسلامی(اندیشه اسلامی)2

 

7

عقائد اسلامی (4)

2

32

32

-

عقائد اسلامی (3)

 

8

تاریخ عمومی ادیان(1)

2

32

32

-

   

9

تاریخ عمومی ادیان(2)

2

32

32

-

تاریخ عمومی ادیان (1)

 

10

تاریخ اسلام(2)

2

32

32

-

تاریخ اسلام (1)

 

11

آشنایی با فرق و مذاهب اسلامی

2

32

32

-

   

12

شیعه شناسی

2

32

32

-

آشنایی با فرق و مذاهب اسلامی

 

13

آشنایی با عرفان اسلامی

2

32

32

-

   

14

اصول فقه

5

80

80

-

منطق و نحو (3)

 

15

آشنایی با دانش فقه

2

32

32

-

اصول فقه و آشنایی با دانش فقه

 

16

فقه (1)

4

64

64

-

   

17

فقه (2)

4

64

64

-

فقه (1)

 

18

فقه (3)

4

64

64

-

فقه (2)

 

19

منطق

4

64

64

-

منطق مقدماتی

 

20

فلسفه‌‌ی اسلامی

4

64

64

-

فلسفه‌ی اسلامی مقدماتی

 

21

روش تحقیق

2

48

16

32

   
 

جمع کل

54

896

832

64

   
 

د) دروس تخصّصى:

 

رديف

عنوان درس

تعداد

واحد

ساعت

پيش نياز

توضيحات

جمع

نظری

عملی

1

منطق کاربردی و مناهج استدلال

2

32

32

-

منطق

 

2

کلام استدلالی (1)

2

32

32

-

عقائد اسلامی (4)

 

3

کلام استدلالی (2)

2

32

32

-

کلام استدلالی (1)

 

4

کلام استدلالی (3)

2

32

32

-

کلام استدلالی (2)

 

5

کلام استدلالی (4)

2

32

32

-

کلام استدلالی (3)

 

6

کلام تطبیقی (1)

2

32

32

-

کلام استدلالی (1)

کلام امامیه و مذاهب دیگر (بین المذاهب)

7

کلام تطبیقی (2)

2

32

32

-

کلام تطبیقی (1)

 

8

فرق و مذاهب کلامی (1)

2

32

32

-

   

9

فرق و مذاهب کلامی (2)

2

32

32

-

فرق و مذاهب کلامی (1)

 

10

آیات و روایات کلامی (1)

2

32

32

-

   

11

آیات و روایات کلامی(2)

2

32

32

-

آیات و روایات کلامی (1)

 

12

مسائل جدید کلامی (1)

2

32

32

-

   

13

مسائل جدید کلامی (2)

2

32

32

-

مسائل جدید کلامی (1)

 

14

مسائل جدید کلامی (3)

2

32

32

-

مسائل جدید کلامی (2)

 

15

تاریخ علم کلام

2

32

32

-

کلیات علم کلام

با تاکید بر کلام امامیه

16

کلیات علم کلام

1

16

16

-

   

17

تاریخ فلسفه اسلامی

2

32

32

-

   

18

تاریخ فلسفه غرب

2

32

32

-

   

19

تاریخ عرفان وتصوف

2

32

32

-

   

20

فلسفه اسلامی (1)

4

64

64

-

   

21

فلسفه اسلامی (2)

2

32

32

-

فلسفه اسلامی (1)

 

22

فلسفه اسلامی (3)

2

32

32

-

فلسفه اسلامی (2)

 

23

فلسفه اسلامی (4)

2

32

32

-

فلسفه اسلامی (3)

 

24

متن خوانی کلام اسلامی

2

64

-

64

   

25

نیاز منطقه‌ای

2

32

32

-

   

26

زبان تخصصی(1)

2

32

32

-

   

27

زبان تخصصی (2)

2

32

32

-

زبان تخصصی(1)

 

28

معرفت شناسی دینی

2

32

32

-

   

29

اصول و وقوعد استنباط از قرآن

2

32

32

-

   

30

فن مناظره

1

32

-

32

   
 

جمع کل

60

1008

912

96

   
 

 

saja

سامانه جامع آموزش

sampa

سنجش و پذیرش

sampa

کتابخانه

sampa

نشریات