اداري و رفاهي
نسخه چاپی ©2017 miu.ac.ir

نيازهاي گوناگون معيشتي و اداري و کنسولي طلاب و روحانيون محترم غيرايراني در ابعاد مختلف بخش عمده‌اي از حجم فعاليت‌هاي مركز امور طلاب و خانواده ها را به خود اختصاص داده است. کوشش اين مرکز بر آن است تا ضمن دقت و سرعت در ارائه خدمات با توجه به امکانات و محدوديت‌ها رضايت طلاب محترم را نيز کسب کند.

 

خدمات رفاهي

از ديگر خدمات اين مرکز اموررفاهي است که در ارتباط مستقيم با طلاب و فضلاي محترم، با هدف ايجاد آرامش مناسب براي ادامه تحصيل، به صورت تسهيلات و خدمات مستقيم و غيرمستقيم معيشتي ارائه مي‌شود. بانک اطلاعات ويژه‌اي شامل همه اطلاعات و آمار لازم و مورد نياز در اداره امور رفاهي تهيه شده که بر اساس آن خدماتي نظير امورمسافرت، حضور و غياب طلاب در ايران، پرداخت‌هاي مالي ضروري ارائه مي‌شود.اين خدمات در سه محور کلي ارائه مي‌شود؛

1. تسهيلات: اين خدمات پس از طي مراحل مورد نياز و دريافت اطلاعات و بررسي و كارشناسي لازم و ثبت اطلاعات در شبكه رفاهي امورطلاب، در قالب کمک هزينه تحصيلي، کمک هزينه مسكن در غير مجتمع‌هاي مسکوني، هديه ولادت فرزند و مساعده‌ طبق ضوابط پرداخت مي‌شود.

2. كميسيون خدمات ويژه: اين كميسيون براي رسيدگي به مشكلات خاص و غيرمترقبه طلاب فعاليت مي‌کند. پس از جمع‌آوري فرم‌هاي درخواست و رسيدگي به اطلاعات مورد نياز و انجام تحقيقات لازم توسط كارشناس، هر هفته جلسه کميسيون تشكيل شده و درباره مشكلات و نياز‌هاي طلاب محترم درمواردي از قبيل:‌ تأمين وديعه مسكن، لوازم ضروري منزل، مساعدت‌هاي ويژه و بلاعوض، حمايت از مبلغين و پژوهشگران و فعالان فرهنگي و... اقدام مي‌کند.

3. مسافرت:‌ خدمات مسافرت از بدو پذيرش و ورود طلاب تا پايان دوره تحصيلي و خروج از كشور ارائه مي‌شود. اين واحد طبق ضوابط و دستور‌العمل‌هاي موجود با پرداخت هزينه گذرنامه، پرداخت هزينه بليط طلاب حين تحصيل و فارغ‌التحصيل، مكاتبه با دفاتر هواپيمايي جهت تخفيف بليط ويژه دانشجويان و... خدمات خود را ارائه مي‌دهد.

لازم به يادآوري است با توجه به خدمات رفاهي اشاره شده بيشترين سهم هزينه‌ها از مجموع بودجه در اختيار مركز امورطلاب و خانواده‌ها به مديريت رفاهي اختصاص دارد.


 

خدمات اداري

رسيدگي و پاسخ‌گويي به نيازهاي اداري و سازماني طلاب غيرايراني، نيازمند دقت و انضباطي شايسته است تا ضمن سرعت در ارائه خدمات، شأن طلاب و روحانيون محترم نيز در نهادهاي دولتي و حوزوي حفظ شود. رسيدگي به نيازهاي اداري و قانوني براي اقامت طلاب غير ايراني در شهر قم علاوه بر بايسته‌هاي قانوني، سرعت و دقت مضاعفي را مي‌طلبد. اموراداري ارتباط مستقيمي با نهادهاي امنيتي و انتظامي داشته و وظيفه معرفي و رسيدگي به امور هويتي، اقامت، رواديد، تابعيت و تردد و صدور انواع گواهي‌ها و اعلان‌هاي تحصيلي و اقامتي مورد نياز طلاب به ادارات و سفارتخانه‌ها را برعهده دارد.

هم‌چنين وظايفي از قبيل: رسيدگي به امورشهريه، معرفي و گواهي به دفاتر آيات عظام، صدور معرفي‌نامه به دواير حوزوي، و هماهنگي لازم با ارگان‌ها و نهادها، رسيدگي به امورفارغ‌التحصيلان، تسويه حساب و... را بر عهده دارد

 


خدمات کنسولي

ورود و خروج قانوني طلاب غيرايراني به ايران و تمديد اعتبار و دريافت رواديد، دغدغه فکري و وقت‌گير بسياري از طلاب و خانواده‌هاست. اداره گذرنامه و رواديد با مشاوره، هماهنگي و ارتباط با نهادهاي انتظامي و قانوني و امورخارجه و نيز سفارتخانه‌هاي متبوع و هدايت و راهنمايي مراجعين، سعي در تسهيل امور کنسولي ضمن حفظ کرامت و راه‌گشايي از مشکلات طلاب محترم دارد. اين مسئله با توجه به حساسيت‌هاي قانوني و امنيتي و نيز دغدغه‌هاي تحصيلي طلاب وظايف اين اداره را ابعاد متفاوتي بخشيده است. طي مراحلي از قبيل صدور پروانه اقامت طلاب رسمي و افراد تحت تکفل در مرتبه اول و مرتبه‌هاي بعد، صدور پروانه اقامت پس از مفقوديت گذرنامه و اتمام اقامت قبلي؛ همچنين تجديد پروانه اقامت طلاب رسمي و افراد تحت تکفل، صدور و تمديد رواديد خروج، لسه پاسه (سند مسافرت موقت) از امور جاري است که در اين اداره انجام مي‌شود.

خدمات ديگري از قبيل معرفي براي صدور گواهينامه راهنمايي و رانندگي، به نام كردن خودرو و تعويض پلاك و نيز امور ثبت احوال نظير معرفي براي گواهي ولادت و گواهي فوت در اين اداره انجام مي‌شود.

saja

سامانه جامع آموزش

sampa

سنجش و پذیرش

sampa

کتابخانه

sampa

نشریات