آموزش خانواده ها
نسخه چاپی ©2017 miu.ac.ir

برنامه‌هاي آموزشي

 

حضور ده هزار خانواده طلاب غيرايراني در حوزه علميه قم که خانواده بزرگ جامعةالمصطفي(ص) را تشکيل مي‌دهند فرصت بزرگي براي مرکز امورطلاب و خانواده‌ها است تا اهداف آموزشي و فرهنگي خود را اجرا کند. اداره آموزش اين مرکز با تأسيس و اداره آموزشگاه‌هاي حضرت فاطمه(س)، ريحانه و معرفت براي آموزش فوق برنامه و دبستان هجرت و مجتمع الأمين براي آموزش رسمي فرزندان برنامه‌هاي متنوع و گسترده‌اي را اجرا مي‌کند.

 

saja

سامانه جامع آموزش

sampa

سنجش و پذیرش

sampa

کتابخانه

sampa

نشریات