نشست تربیتی اساتید
نسخه چاپی ©2017 miu.ac.ir
مقدمه
توجه به امر تربيت و تلاش براي عملياتي سازي آن در عصر كنوني از ضروريات نهادهاي علمي تربيتي است. به‌ويژه آن‌كه تربيت طلاب غيرايراني به منظور ايفاي نقش در كشور هدف از ضروري‌ترين امور در جامعه‌المصطفي العالمیه است.
معاونت فرهنگي تربيتي جامعه‌المصطفي جهت تأمين بهتر اهداف تربيتي اين نهاد و به منظور نيل به رهيافت‌ها و راهبردهاي كلان در امر تربيت طلاب، دلمشغولي‌هاي خود را در اين راستا با برخي از نخبگان علمي اين نهاد در ميان گذاشت تا اینكه سرانجام به منظور فرصت‌آفرینی و جلب توجه بيشتر به مقولة تربيت به اين نتيجه رسيد كه اساتيد بيشترين و ماندگارترين تأثير را بر طلاب خواهند گذاشت، لذا نشست ‌تربيتي ‌سالانة اساتيد و پيش‌نشست‌هاي تربيتي را که در هر ماه تقریبا یک جلسه در هر یک از مراکز آموزشی برگزار می‌گردد، پيشنهاد داد تا بخشي از مشكلات نهادينه‌سازي تربيت را با اساتيد درميان گذارد و راهکارهايي جهت رفع موانع و مشکلات بيابد. از اين‌رو طرح نشست تربيتي سالانة اساتيد تهيه و تدوين شد و پس از تصویب با توجه به ضرورت‌ها و اهداف ذیل به اجرا در آمد.
 
                                       

                       

                  
 
ضرورت ها
·         لزوم ایجاد توجّه و اهتمام نسبت به تقدم رتبي تربیت بر آموزش؛
·         ضرورت برنامه‌ريزي دقيق، منسجم، مدون و در عين حال عملياتي براي تربيت؛
·         ضرورت بازنگري سرفصل‌ها و متون آموزشي براساس ساحت‌هاي نظام‌نامه تربیتی در پاسخ به اين سوال كه آيا سرفصل‌ها و متون آموزشي، ساحت‌هاي مختلف تربيتي را پوشش مي‌دهد و يا خير؟
·         توجه به نقش سرنوشت‌ساز اساتید و متون آموزشي در تربیت؛
·         ضرورت جلب همکاری و همفکری بيشتر اساتيد در تحقق امر خطیر تربیت به جهت محوري بودن نقش اساتيد .
 
 
                      
 
اهداف
1.     زمینه‌سازی جهت رسیدن به وحدت يافتگي تربيت با آموزش؛
2.     زمینه‌سازی جهت آشنایی هر چه بیشتر اساتید با نظام‌نامة تربیتی جامعه‌المصطفي العالمیه؛
3.     بهره‌گيري از مشارکت فکری و عملی اساتيد در جهت عملیاتی‌سازی نظام‌نامه تربيتي؛
4.     زمينه سازي براي بازخواني، باز تعريف و بازنويسي سرفصل‌ها و  متون آموزشي با نگاه تربيتي؛
5.     معطوف داشتن توجه اساتید و مسئولین محترم به:
الف- آموزش تربیت مدار؛
ب- يادآوري چالش‌ها و مشکلات تربیتی در نظام‌های آموزشی؛
ج - تجربه‌افزايي فكري و افزايش بينش تربيتي در مسیر تحقق ارزش‌های تربیتی در جامعه؛
د – آسيب‌شناسي، بررسي فرصت‌ها و تهديدها، بايدها و نبايدها در حوزه تربيت؛