رشته هاي آموزشي
نسخه چاپی ©2017 miu.ac.ir

رشته هاي آموزشي در جامعه المصطفي (ص) بر اساس استانداردهاي  وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري جمهوري اسلامي ايران طراحي شده است.اين دوره ها كه شامل دوره هاي كارداني،‌كارشناسي ، كارشناسي ارشد و دكتري مي باشد، در صفحات زير مجموعه اين بخش به تفصيل توضيح داده شده اند.در المصطفي (ص) علاوه بر اين دوره هاي رسمي ، دوره هاي كوتاه مدتي براي آموزش زبان فارسي و نيز آموزش هاي مهارتي و كاربردي براي علاقمندان غير ايراني در نظر گرفته شده است.كه تشريح آن ها نيز در پي خواهد آمد.

در تمامي مقاطع تحصيلي  المصطفي (ص)، رشته ها در دو دسته كلي علوم اسلامي و علوم انساني گنجانده شده اند كه علاقمندان تحصيل در هركدام از رشته هاي زيرمجموعه اين علوم، قادر به  تحصيل مي باشند.

 

saja

سامانه جامع آموزش

sampa

سنجش و پذیرش

sampa

کتابخانه

sampa

نشریات